rnlerimiz


E-BÜLTEN ABONEL

Avantajlarmzdan Haberdar Olmak çin E-mail Adresinizi Kaydediniz
ANKET 
STEMZE HOGELDNZ

Hakkýmýzda  

 Tattoo Studio 

Dövme ve Ýslam Dini, Dövme yaptýrmak günah mý? 

" Dövme Kuranda geçmiyor. Bunun günah olup olmadýðýný nasýl öðreneceðim ? yada bunu günah olduðu nerede yazýyor ? Eðer bunu kötü amaçla yaptýrmadýysam, bundan sonra namazýma Kuran okumaya devam edemeyecek miyim ? Ýnsanlarýn bu konuda yanýldýklarýný nasýl anlatacaðým ? 

Prof. Dr. Süleyman ATEÞ;Dövme Kuranda geçmez. Kuranda Allahýn yaratýþýný, doðal durumu deðiþtirmenin þeytan iþi oldu belirtilir. Ýþte bu doðalý deðiþtirme konusunda Kuran tefsircilerinin çeþitli yorumlarý vardýr. Tefsirciler, Nisa süresindeki bu ayeti açýklarken bazý Hadisler ( Peygambere nispet edilen sözler ) aktarýrlar.

                                                TATTOOSTUDÝO

  SÝZDEGERLÝ MÜÞTERÝLERÝMÝZ ÝÇÝN 2 ÝNCÝ SUBESÝNÝ AÇTI.

 SÝZLERÝ DAHA HÝJENÝK ORTAMADA ÐÖRMEKTEN GURUR DUYARIZ.

 KALÝTELÝ PERSONELÝYLE KALÝTEDEN ÖDUN VERMEYEN HÝZMETÝYLE.

 SÝZLERDEN ALDIGI ÖZGÜVENLE kalýcý dövmeniz piercing kas yapýmý ile .

 hizmetinizdeyiz.kupe ve hýzma.müessesemizin ikramýdýr

 sizleri yeni yerimizde ðörmekten ÐÜRURDUYARIZ.

TLF.0344 224 24 42

adrs:trapzon blvarý.ismetpasa mah enurya apt:kat 2 no 5HABER & DUYURULAR

Tattoo Studio Kampanya   dvmede. Tattoo Studio Kampanya dvmede.
  Þok Þok Þok... siz degerli müþterilerim için yeni bir kampanya baþlamýþtýr. Bir dövme yaptýrana bir piercing bedava.   AMA BUNLARI LÜTFEN DÝKKATE ALALIM NÝÇÝN MÝ.ÇÜNKU BUNLAR MÜÞTERÝLERÝMÝ         ...
Tattoo Studio da. Kampanya baslamtr hzmalarmz bedava Tattoo Studio da. Kampanya baslamtr hzmalarmz bedava
LÜTFEN DÝKKAT SÝZ DEGERLÝ MÜÞTERÝLERÝM. SON ZAMANLARDA  EN ÇOK DUYDUÐUM KELÝMELER ÞUNLAR. KULAÐIM AÐRIYOR. BURNUM AÐRIYOR  KULAÐIMA GÜMÜÞCÜDE KÜPE TAKTIRDIM. BURNUMA HIZMA YAPTIRDIM. DÝKKAT  BE KARDEÞÝM.  KAÇPARAYA YAP ...BZDEN FOTOLAR


resim resim resim resim resim resim

Tm Fotoraflarmz Grmek in Tklaynz


geleri